Jdi na obsah Jdi na menu
 


vytvářet příležitosti k rozvíjení citlivého vztahu k přírodě - na základě přímého setkávání se s živou i neživou přírodou - vycházky, pobyt na školní zahradě
podporovat fyzické zdraví a zdatnost dítěte, umožnit dětem dostatečný prostor pro spontánní pohybové aktivity, svou pohyblivost a kondici zlepšovat prostřednictvím preventivních cvičení, tělesných a pohybových cvičení a her, hudebních aktivit - průběžně všechny uč.
divadelní představení pro děti - 4 x ročně
návštěvy kulturních akcí – průběžně –všechny třídy
výtvarné soutěže, výstavky prací pro rodiče – průběžně
připravit pro rodiče s dětmi posezení s výrobou Podzimníčků z přírodních materiálů, jarní setkání předvelikonoční - zdobení kraslic, velikonoční výrobky
připravit dětské výtvarné práce na výstavu do Galerie
systematicky vést hudební výchovu od 1.třídy
pracovat individuálně s dětmi s odloženou školní docházkou, spolupracovat s PPP a ZŠ
logopedická prevence – průběžně
spolupracovat s knihovnou, zaměřit se na jazykovou a literární výchovu – průběžně
spolupracovat se ZUŠ – průběžně
vedení záznamů ve školní kronice

 

 

pokračovaní - tématické celky tříd